Vrh strane
Proizvodnja procesne opreme

Osnovna delatnos PRO – AS – a je proizvodnja procesne opreme, ali je sama proizvodnja vremenom proširena na nekoliko osnovnih tipova proizvoda, a to su:

 1. Inoks oprema za prehrambenu i procesnu industriju (mesarsko-klanička, mlekarska i sl.)
 2. Izrada cevovoda
 3. Inox enterijer i eksterijer (ograde, rukohvati, gelenderi, dvorišne kapije, stepeništa sa nosećom konstrukcijom, nastrešnice, platforme i td.)
 4. Inoks nameštaj i oprema za kuhinje, laboratorije i bolnice.
 5. Usluge konstruisanja, zavarivanja, savijanja i ostale proizvodne usluge.

Materijali koji se koriste u proizvodnji su:

 1. Prohrom lim (inoks) – moderan i atraktivan, higijenski, lako se čisti, otporan na koroziju, pogodan za obradu i na kraju pozitivno orijentisan prema očivanje životne sredine jer se u potpunosti reciklira. Naša firma je prepoznala prednosti ovog materijala i zbog toga se u proizvodnji najviše i koristi.
 2. Crni lim 
  1. Hladnovaljani od niskouhljeničnih čelika pogodni su za oblikovanje u hladnom stanju, zavarivanje i nanošenje prevlaka (bojenjem lakiranjem i plastificiranjem)
  2. Toplovaljani limovi koji imaju široku primenu u industriji i građevinarstvu.
 3. Al. limovi – Aluminijum je posle magnezijuma najlakši metal. Plavkasto bele je boje. Aluminijum je mek i elastičan , dobro se kuje i valja, dobar je provodnik elektriciteta i toplote.
 4. Pocinkovani lim – Ima veliku primenu jer se lako obrađuje i lemi. Lim od cinka je postojan jer se na povvršini, u kontaktu sa kiseonikom, stvara oksidna skrama koja ga štiti od korozije.
 5. Ostale vrste limova u zavisnosti od zahteva kupca.

PRO-AS poseduje mašine, opremu i alate sa kojima može da odgovori na mnoge zahteve naših kupaca:

 1. Prese za savijanje limova
 2. Makaze sa sečenje limova
 3. Strugovi, glodalice, bušilice, i sl.
 4. Savremene aparate za varenje prohroma, crnog lima, aluminijuma. (TIG, MIG, elektro i autogeno zavarivanje, CO2)
 5. Mašinu za perforiranje lima

PRO-AS je od osnivanja sarađivao sa mnogim firmama, neke od njih su:

 1. Don don;
 2. Pionir;
 3. Imlek;
 4. Somboled;
 5. Carnex;
 6. Swarovski;
 7. Contitech Fluid;
 8. Norma Group;
 9. Fidelinka skrob;
 10. SMB gradnja;
 11. Simex;
 12. Kao i mnoge druge uspešne firme.

Istorijat firme

2003
Osnivanje PRO-AS-a

2003. Osnivanje PRO-AS-a. PRO-AS je osnovao Stevan Ardalić. Stevan je karijeru započeo u preduzeću “29. Novembar”, u delu održavanja. Na ovom radnom mestu je pored iskusnih ljudi sticao radno iskustvo potrebno za pokretanje sopstvenog preduzeća.

2012
Kupovina do tada iznajmljivanih mašina

Kupovina do tada iznajmljivanih mašina, prese, makaze za sečenje lima, strugovi i sl. Raspisivanjem javnog konkursa za prodaju do tada iznajmljivanih mašina PRO-AS je bio prinuđen da uz velike napore otkupi mašine koje je do tada iznejmljivao.

2015
Početak gradnje hale na novoj lokaciji

Početak gradnje hale na novoj lokaciji. Do tada je PRO-AS iznajmljivao proizvodnu halu koja se nalazila u sklopu preduzeća “29. Novembar”. Nakon prodaje PRO-AS je bio prinuđen da se preseli na novu lokaciju i otpočne gradnju sopstevnog objekta.

2018
Preseljenje na novu lokaciju

Preseljenje na novu lokaciju. Proizvodnja je morala da se nastavi na novoj lokaciji pre završetka radova na objektu. Uz dobru organizaciju i naporan rad svih zaposlenih uspešno je prebrođen ovaj period