Vrh strane
Proizvodnja procesne opreme
Kontaktirajte nas
  • Daruvarska 15a, 24000 Subotica
  • 024-568-688
  • office@pro-as.rs
  • Mon - Sat 09:00 - 17:00
Nazad

Kompanija PRO-AS dugi niz godina ostavruje saradnju sa kompanijom Pionir. Pored većih projekata na kojima smo sarađivali, kao što su projektovanje i izrada mešača za negro fil, razni vibro stolovi, transporteri, postavljanje mnogih cevovoda, izrada raznih posuda i td., kompanija PRO-AS pruža tehničku podršku kompaniji Pionir. U slučaju nastanka nekog problema u proizvodnji, nastanka nekog kvara, a koji je u oblasti delovanja PRO-AS-a, preduzeće Pionir moeže računati na našu podršku.

Mešač za negro fil
Ovaj uređa vrši mešanje sastojaka od kojih se formira negro fil. Mešač je duplozidni, što znači da se u međuprostor uduvava para sa kojom se vrši zagrevanje korita koje se vrti. Na taj način se postiže mešanje, a u jedno i topljenje mase.
Kod ovog uređaja je uspešno rešen sistem uduvavanja pare preko pokretnih delova. Para se uduvava kroz šuplje vratilo kroz koje je provučena cev za ulaz pare, a između ulazne cevi i vratila se kondenz vraća nazad. 

Vibro stolovi
Jednostavnom primenom vibro motora mreže tj. sita i prateće konstrukcije više puta smo izrađivali vibro sita za filtriranje raznih smesa. 

Transporteri
Kompanija Pionir je često upućivala zahtev za izradu trasnportera raznih dimenzija, raznih brzina i razne snage. Jedan od zahteva je bio i izrada zglobog transportera. Na jednom delu ovog trasnportera postoji zglob koji omogućava spuštanje odnosno podizanje kraja trasportera u određenom opsegu visine.

Obični i duplozidni cevovodi
Mnoge ceovode smo sprovodili u kompaniji Pionir. Neki od primera su prikazani na slikama.

Kocka za mešanje
Kocka za mešanje je mešač smese projektovan i izrađen prema zahtevu. 

Mlin
Mlin sa upravljačkim ormarom izrađen prema zahtevu.